Адміністрацыйныя працэдуры выконваюцца дзяржаўнай установай "Галоўнае ўпраўленне па абслугоўванні дыпламатычнага корпуса і афіцыйных дэлегацый "Дыпсэрвіс" у адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26 красавіка 2010 г. № 200

1.1.5. Прыняцце рашэння аб прыняцці на ўлік (аднаўленні на ўліку) грамадзян, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў, Аб унясенні змяненняў у склад сям'і, з якім грамадзянін складаецца на ўліку маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў, аб уключэнні ў асобныя спісы ўліку маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў, аб падзеле (аб'яднанні) чаргі, аб пераафармленні чаргі з грамадзяніна на паўналетняга члена яго сям'і

Пералік дакументаў і (або) звестак, якія прадстаўляюцца зацікаўленымі асобамі ва ўстанову для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры < * >:

- заява

- пашпарты ці іншыя дакументы, якія сведчаць асобу ўсіх паўналетніх грамадзян, пасведчанні аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей, якія прымаюцца на ўлік маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў і (або) якія знаходзіліся (якія стаяць) на такім уліку, - пры прыняцці на ўлік (аднаўленні на ўліку) грамадзян, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў, унясенні змяненняў у склад сям'і (у выпадку павелічэння складу сям'і), з якім грамадзянін складаецца на ўліку маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў, уключэнні ў асобныя спісы ўліку маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў, падзеле (аб'яднанні) чаргі, пераафармленні чаргі з грамадзяніна на паўналетняга члена яго

- пашпарты ці іншыя дакументы, якія сведчаць асобу ўсіх паўналетніх грамадзян, якія застаюцца стаяць на ўліку маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў пасля змяншэння складу сям'і, - пры унясенні змяненняў у склад сям'і, з якім грамадзянін знаходзіцца на ўліку маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў (у выпадку змяншэння складу сям'і)

- дакументы, якія пацвярджаюць права на пазачарговае або першачарговае прадастаўленне жылога памяшкання, - у выпадку наяўнасці такога права

- звесткі аб даходзе і маёмасці кожнага члена сям'і - у выпадку пастаноўкі на ўлік (аднаўлення на ўліку) грамадзян, якія маюць права на атрыманне жылога памяшкання сацыяльнага карыстання ў залежнасці ад іх даходу і маёмасці

- заключэнне ўрачэбна-кансультацыйнай камісіі аб наяўнасці ў грамадзяніна захворванняў, указаных у пераліку, які вызначаецца Міністэрствам аховы здароўя , пры наяўнасці якіх прызнаецца немагчымым яго сумеснае пражыванне з іншымі грамадзянамі ў адным пакоі або аднапакаёвай кватэры, - пры прыняцці грамадзян на ўлік маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў па падставе, прадугледжанай падпунктам 1.7 пункта 1 артыкула 36 Жыллёвага кодэкса Рэспублікі Беларусь

- згода паўналетняга члена сям'і, на якога ажыццяўляецца пераафармленне чаргі

Тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры:

1 месяц з дня падачы заявы

Тэрмін дзеяння даведак або іншых дакументаў, якія выдаюцца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры:

бестэрмінова

Велічыня аплаты, якая спаганяецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры:

 

бясплатна

па працоўных днях з 9.00 да 18.00, абедзенны перапынак з 13.00 да 14.00
г. Мінск, вул. Куйбышава, 16, каб. № 109

Адказныя работнікі:

Чарнуха Наталля Вiктараўна, юрысконсульт раённага аддзела;

тэл. 8 (017) 289-71-78;

У адсутнасць асноўнага выканаўцы:

Французаў Юрый Вячаслававіч, вядучы юрысконсульт юрыдычнага аддзела;

 тэл. 8 (017) 289-71-76

1.1.7. Прыняцце рашэння аб зняцці грамадзян з уліку маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў
1.1.8. Прыняцце рашэння аб пастаноўцы на ўлік грамадзян, якія жадаюць атрымаць жылое памяшканне ў інтэрнаце
1.1.18. Прыняцце рашэння аб прадастаўленні арэнднага жылля
1.1.23. Прыняцце рашэння аб уключэнні ў склад арганізацыі забудоўшчыкаў, якая фарміруецца з ліку грамадзян, якія стаяць на ўліку маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў
1.3.1. Выдача даведкі аб стане на ўліку маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў
1.3.2. Выдача даведкі аб займаемым у дадзеным населеным пункце жылым памяшканні і складзе сям'і
1.3.3. Выдача даведкі аб месцы жыхарства і складзе сям'і
1.3.4. Выдача даведкі аб месцы жыхарства
1.3.5. Выдача даведкі аб апошнім месцы жыхарства спадчынадаўца і складзе яго сям'і на дзень смерці
2.1 Выдача выпіскі (копіі) з працоўнай кніжкі
2.2 Выдача даведкі аб месцы працы, службы і займаемай пасады
2.3 Выдача даведкі аб перыядзе працы, службы
2.4 Выдача даведкі аб памеры заработнай платы (грашовага забеспячэння)
2.5 Прызначэнне дапамогі па цяжарнасці і родах
2.6 Прызначэнне дапамогі ў сувязі з нараджэннем дзіцяці
2.8 Прызначэнне дапамогі жанчынам, якія ўсталі на ўлік у арганізацыях аховы здароўя да 12-тыднёвага тэрміну цяжарнасці
2.9 Прызначэнне дапамогі па догляду за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў
2.9-1 Прызначэнне дапамогі сем'ям на дзяцей ва ўзросце ад 3 да 18 гадоў у перыяд выхавання дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў
2.12 Прызначэнне дапамогі на дзяцей старэйшых за 3 гады з асобных катэгорый сем'яў
2.13 Прызначэнне дапамогі па часовай непрацаздольнасці па догляду за хворым дзіцем ва ўзросце да 14 гадоў (дзіцем-інвалідам ва ўзросце да 18 гадоў)
2.14 Прызначэнне дапамогі па часовай непрацаздольнасці па доглядзе дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў і дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў у выпадку хваробы маці або іншай асобы, якая фактычна ажыццяўляе догляд дзіцяці
2.16 Прызначэнне дапамогі па часовай непрацаздольнасці па доглядзе дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў у выпадку яго санаторна-курортнага лячэння, медыцынскай рэабілітацыі
2.18 Выдача даведкі аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яго выплаты
2.18 - 1 Выдача даведкі аб неатрыманні дапамогі на дзяцей
2.20 Выдача даведкі аб утрыманні аліментаў і іх памеры
2.25 Выдача даведкі аб знаходжанні ў адпачынку па доглядзе дзіцяці да дасягнення ім узросту 3 гадоў
2.29 Выдача даведкі аб перыядзе, за які выплачана дапамога па цяжарнасці і родах
2.35 Выплата дапамогі на пахаванне
13.1. Рэгістрацыя па месцы жыхарства грамадзян Рэспублікі Беларусь, замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якія пастаянна пражываюць у Рэспубліцы Беларусь
18.7 Выдача даведкі аб наяўнасці (адсутнасці) выканаўчых лістоў і (або) іншых патрабаванняў аб спагнанні з заяўніка запазычанасці па падатках, іншых нявыкананых абавязацельствах перад Рэспублікай Беларусь, яе адміністрацыйна-тэрытарыяльнымі адзінкамі, юрыдычнымі і фізічнымі асобамі для вырашэння пытання аб выхадзе з грамадзянства Рэспублікі Беларусь
18.13 Выдача справки о доходах, исчисленных и удержанных суммах подоходного налога с физических лиц
Формы (бланкі) дакументаў, неабходных для звароту за ажыццяўленнем адміністрацыйных працэдур, а таксама інфармацыю аб парадку іх запаўнення можна атрымаць у службовых асоб, адказных за ажыццяўленне адміністрацыйных працэдур.

<*> Іншыя дакументы і (або) звесткі, неабходныя для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры, па запыце дзяржаўнага органа (іншай арганізацыі), у які звярнуўся грамадзянін, ва ўстаноўленым парадку прадстаўляюцца дзяржаўнымі органамі, іншымі арганізацыямі, да кампетэнцыі якіх адносіцца іх выдача, а таксама могуць быць прадстаўлены грамадзянінам самастойна.

Ад грамадзяніна могуць быць запатрабаваныя дакументы, якія пацвярджаюць яго паўнамоцтвы, калі за ажыццяўленнем адміністрацыйнай працэдуры звяртаецца прадстаўнік зацікаўленай асобы (частка 3 пункта 1 Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «аб адміністрацыйных працэдурах, якія ажыццяўляюцца дзяржаўнымі органамі і іншымі арганізацыямі па заявах грамадзян» ад 26 красавіка 2010 г. № 200).